Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem

Autor: Magdalena Bielonko – Kierasińska, 2 maja 2023

Stwierdzenie nabycia praw do spadku jest procedurą, która ma na celu formalne potwierdzenie dziedziczenia po zmarłym. Sąd może ustalić dziedziczenie po zmarłym na podstawie testamentu bądź ustawy. W sytuacjach, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, Wówczas wymagane jest skorzystanie z procedury stwierdzenia nabycia spadku w sądzie.

Wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku należy złożyć w sądzie rejonowym, w miejscu, w którym spadkodawca miał ostatnie miejsce stałego pobytu.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba, która jest spadkobiercą lub posiada interes prawny dla tego stwierdzenia. Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o zmarłym, o kręgu spadkobierców, o ewentualnych testamentach. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające te informacje, takie jak odpisy aktów stanu cywilnego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien być poprawnie sformułowany i dobrze udokumentowany. Właśnie dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata, który pomoże w przygotowaniu wniosku oraz w reprezentowaniu klienta przed sądem. Adwokat może również doradzić w kwestiach spadkowych, np. w kwestii wyboru sposobu dziedziczenia czy w sporach między spadkobiercami.

Adwokat Magdalena Bielonko – Kierasińska może pomóc w przygotowaniu wniosku i skompletowaniu wymaganych dokumentów. Ponadto adwokat może reprezentować klienta w procesie sądowym, a także doradzać w kwestiach prawnych związanych z dziedziczeniem.

Proces stwierdzenia nabycia praw do spadku może być długi i skomplikowany, a czasami nawet prowadzić do sporów między spadkobiercami. W takich sytuacjach adwokat może pomóc w rozwiązaniu konfliktów i osiągnięciu porozumienia między stronami.

Wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku jest ważnym krokiem w dziedziczeniu majątku po zmarłej osobie. Dzięki temu można uzyskać oficjalne potwierdzenie statusu spadkobiercy i uniknąć nieporozumień. Adwokat Białystok zaprasza do kontaktu.

Zadzwoń do adwokata