Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

Adwokat rozwodowy Białystok - Magdalena Bielonko-Kierasińska

Rozwód Białystok / Adwokat rozwodowy

Sprawy rozwodowe to rodzaj spraw rozpatrywanych przez sąd cywilny. Ten wieloetapowy proces rozpoczyna się od porady prawnej (inaczej konsultacji). Następnym krokiem jest sporządzenie pozwu. Te dwa etapy są bardzo ważne ponieważ podczas nich dochodzi do ustalenia detali sprawy. Warto tę sprawę zlecić zaufanej oraz polecanej osobie. Rozwód to emocjonalny etap z uwagi na jego charakter. W naszej kancelarii dbamy nie tylko o wysoki poziom obsługi prawniczej ale także nasz zespół zrobi wszystko, żeby cały proces rozwodu był jak najlżejszym przeżyciem. Zapraszamy do naszej białostockiej kancelarii, gdzie chętnie udzielimy Ci detali dotyczących całej oferty.

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód to dokument składany do sądu po decyzji o podjęciu kroków przerwania małżeństwa. Warunkiem koniecznym do obrony pozwu jest rozkład więzi małżeńskiej. Jest to warunek konieczny i jedyna istniejąca w polskim porządku prawnym forma zakończenia małżeństwa. Co to oznacza w praktyce? Pozew o rozwód musi dokładnie opisywać, że w małżeństwie ustały wszelkie więzi łączące małżonków i nie ma przesłanek, że może się to zmienić. Pozew może być bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie.

Rozwód bez orzekania o winie

Pierwszym z rodzajów pisma rozwodowego jest pozew o rozwód bez orzekania o winie. Obie strony muszą tutaj potwierdzić, iż nie żądają ustalenia z czyjej winy doszło do rozpadu małżeństwa. Warto jednak pamiętać, że podczas rozprawy każda ze stron może wniosek zmienić i zdecydować się na określenie winy jednej ze stron. Oznacza to, że rozwód bez orzekania o winie ma charakter odwracalny. W przypadku tego typu spraw często pojawiają się również pytania o alimenty na małżonka. W przypadku tego typu spraw uzyskanie orzeczenia sądowego o rozwodzie bez winy nie wyklucza przyszłej sprawy o alimenty, jednak utrudnia cały proces.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Drugim typem udzielanych rozwodów jest rozwód z orzekaniem o winie. Sprawę tego typu przeprowadza się w momencie, kiedy przynajmniej jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. W tych sytuacjach trzeba bardzo jasno określić i udowodnić winę oraz uzyskać potwierdzenie przez stronę, którą oskarża się o winę. W niektórych sytuacjach oskarżona osoba może negować i nie przyznawać się do stawianych oskarżeń. Rozwody z orzekaniem o winie są bardziej skomplikowanymi sprawami zajmującymi znacznie więcej czasu. Warto jednak pamiętać o możliwości składania pozwu o alimenty oraz innych doniosłych konsekwencji prawnych. O szczegółach chętnie porozmawiamy z osobami zainteresowanymi w naszej kancelarii prawnej w Białymstoku lub podczas rozmowy telefonicznej. Zapraszamy do kontaktu!

Podział majątku po rozwodzie

Bardzo ważną decyzją przy rozwodzie jest wybór odpowiedniego adwokata od rozwodu. Będzie to osoba reprezentująca Ciebie, a tym samym Twój majątek. Są to wszelkie dobra materialne zgromadzone podczas trwania związku małżeńskiego Może być to mieszkanie, oszczędności ale także kredyt. Wszystkie kwestie związane z podziałem majątku po rozwodzie unormowane są prawnie i są rozstrzygane podczas spraw rozwodowych.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Bardzo ważnym aspektem regulowanym przy sprawach rozwodowych jest władza rodzicielska. Kwestie te określane są w wyroku rozwodowym, w którym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej. Kontakty z dzieckiem to nic innego jak możliwość utrzymywania z nim osobistej styczności, czyli zarówno możliwość przebywania z dzieckiem oraz bezpośrednie i pośrednie porozumiewanie się. Warto pamiętać, że prawo i obowiązek utrzymania przysługuje każdemu rodzicowi, niezależnie od tego, czy przysługuje mu władza rodzicielska. Oznacza to, że prawo to dotyczy rodzica z pełną oraz ograniczoną władzą rodzicielską, a także rodzica całkowicie pozbawionego tej władzy.

Adwokat od rozwodów i podziałów majątku w Białymstoku

Podczas spraw rozwodowych konieczne jest poruszenie wielu kwestii – podział majątku, podział władzy rodzicielskiej oraz orzekanie o winie. Są to sprawy skomplikowane i wymagające wiele wysiłku. Właśnie dlatego należy wybrać dobrego adwokata rozwodowego, którego znajdziesz w naszej kancelarii. Podejmujemy się kompleksowej współpracy i reprezentacji strony na drodze sądowej niezależnie od typu pozwu. Zadbamy o wszystkie aspekty i przeprowadzimy Cię przez ten proces bez dodatkowych stresów. Masz więcej pytań? Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami lub wizyty w naszej kancelarii w Białymstoku.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Napisz tutaj lub zadzwoń.

Telefon: 505 267 252
Email: magda.bielonko@wp.pl

Chętnie udzielimy odpowiedzi i umówimy spotkanie.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Bielonko - Kierasińska
Białystok, ul. ­Skłodowskiej 3 lok. 36A

tel. 505 267 252
magda.bielonko@wp.pl

Zadzwoń do adwokata