Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

Prawo rodzinne - Adwokat Białystok

Kancelaria prawa rodzinnego w Białymstoku

Prawem rodzinnym nazywamy zbiór przepisów prawnych obowiązujący wszystkich członków rodziny. Jest to prawo dotyczące kwestii majątkowych oraz niemajątkowych wchodzących w skład prawa cywilnego. Najważniejszymi zasadami wynikającymi z tego prawa są:

 • zasada dobra dziecka określająca czym jest dobro dziecka, jakie ma prawa oraz jakie czynności należy podjąć, aby zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i rozwojowe. Jest to również zasada, która powinna być główną wytyczną wszystkich decyzji opartych na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 • zasada obrony rodziny określająca nienaruszalność komórki społecznej jaką jest rodzina przy rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa rodzinnego.
 • zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych.

Nasza kancelaria prawa rodzinnego to miejsce, w którym znajdziesz pomoc w każdym zakresie prawa rodzinnego. Nasza adwokat to osoba mająca ogromną wiedzę z tego obszernego zakresu oraz doświadczenie. Pozwala jej to na kompleksową obsługę spraw z tego zakresu oraz doradztwa. Zapraszamy do kontaktu.

Adwokat do spraw rodzinnych

Sprawy rodzinne jakimi zajmuje się nasza adwokat obejmują kwestie związane z:

 • małżeństwem;
 • pokrewieństwem;
 • kuratelą.

Oznacza to, że możesz zwrócić się do nas z problemem wynikającym z każdego z tych aspektów. W naszej ofercie znajdują się takie pozycje jak reprezentacja w sprawach o kontakty z dzieckiem, przy sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz rozwodów czy obowiązku alimentacyjnego. Niezależnie od przyczyny problemu z jakim się do nas zgłosisz postaramy Ci się pomóc i doradzić. Nasza kancelaria znajduje się w Białymstoku. Oferujemy również opcję konsultacji online dla wszystkich osób, które nie mogą pojawić się osobiście.

Sprawy o kontakty z dziećmi

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi są jednymi ze spraw, którymi zajmuje się nasza kancelaria. O uregulowanie kontaktów z dziećmi może ubiegać się zarówno rodzic mieszkający z małoletnim, któremu zależy na regularnych spotkaniach dziecka z drugim rodzicem, jak i rodzic, który chce się spotykać z dzieckiem, ale jest mu to na konkretne sposoby utrudniane, a nawet uniemożliwiane.

Pamiętajmy, że sprawy tego typu są relatywnie skomplikowane – szczególnie w przypadku małych dzieci, gdzie może być konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii odpowiednich instytucji (np. Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów lub opinii biegłych).

Warto wiedzieć!
Kontakty z dziećmi ustalone w wyroku rozwodowym również można modyfikować na drodze wszczętego postępowania sądowego przed Sądem Rodzinnym.

Ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej może następować z urzędu lub na wniosek. Oznacza to, że pewne decyzje na temat dziecka i spraw z nim związanych (np. edukacji, zdrowia i innych) nie mogą być podejmowane przez danego rodzica lub rodziców bez zgody odpowiednich organów na drodze prawnej.

Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej w kilku sytuacjach, a mianowicie jeżeli: opiekunowie nadużywają władzy rodzicielskiej, rodzice skrajnie zaniedbują dziecko lub obowiązki względem swojej pociechy, bądź władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji telefonicznie lub mailowo. Pomożemy Państwu rozwiązać problemy. Zachęcamy do kontaktu.

Przysposobienie

Zajmujemy się również sprawami o przysposobienie. Zależy nam na satysfakcji naszych klientów, dlatego do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.
Jakie są przesłanki przysposobienia?
Sąd ocenia przesłanki przysposobienia w oparciu o kilka przesłanek, między innymi zdolność do czynności prawnych, wiek stron, kwalifikacje oraz wolę stron.
Istotną przesłanką może być także uzyskanie zgody przysposabianego, jeżeli ukończył 13 lat oraz małżonka osoby przysposabiającej. Należy jednak pamiętać, że przysposobienie jest możliwe gdy nie narusza dobra małoletniego dziecka.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Istnieje również możliwość konsultacji online.

Zmiana miejsca pobytu dziecka

Wspieramy klientów w prawnej zmianie miejsca pobytu dziecka. Od wielu lat pomagamy rodzicom rozstrzygać wszelkie spory dotyczące ich dzieci. Bazujemy na najnowszych wytycznych, dlatego zanim wejdziemy na drogę sądową bierzemy pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka, czyli m.in.: życzenia i uczucia wyrażone przez dziecko; potrzeby fizyczne, edukacyjne i emocjonalne; możliwości każdego z rodziców dziecka; powody, dla których zmiana miejsca pobytu dziecka jest konieczna, szczególne cechy, które sąd uważa za istotne w przypadku wszczęcia postępowania.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług oraz profesjonalne podejście do każdej sprawy. Jesteśmy zaufaną kancelarią prawa rodzinnego – możesz nam zaufać.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Nie wiesz, jak ustalić, z kim ma mieszkać dziecko? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest to bardzo ważne, kiedy rodzice biorą rozwód, ale także planują separację lub odchodzą ze swojego wieloletniego związku partnerskiego. W konsekwencji ustalenie miejsca pobytu dziecka okazuje się bezwzględnie istotne w każdej sytuacji, gdy rodzice dziecka postanawiają, że będą mieszkać osobno.

Chcą Państwo jak najszybciej ustalić miejsce pobytu dziecka? Prosimy skierować się do naszej kancelarii prawa rodzinnego. Porozmawiamy o szczegółach i podejmiemy stosowne kroki prowadzące do rozwiązania tej problemowej sytuacji.

Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa

Nasza kancelaria wspiera Państwa również w ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa. To bardzo ważne, aby obalić domniemanie pochodzenia dziecka. Dzięki tej procedurze można dojść do potwierdzenia, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. W razie pytań pozostajemy dyspozycyjni.

Kancelaria Adwokacka zajmuje się również innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego:

 • Zmiana nazwiska dziecka
 • Uzyskanie zgody na wyrobienie paszportu
 • Uzyskanie zgody na wyjazd za granicę
 • Wniosek o odebranie dziecka
 • Sprawy o nakazanie powrotu dziecka w trybie Konwencji haskiej

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Napisz tutaj lub zadzwoń.

Telefon: 505 267 252
Email: magda.bielonko@wp.pl

Chętnie udzielimy odpowiedzi i umówimy spotkanie.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Bielonko - Kierasińska
Białystok, ul. Św. Rocha 10 lokal 101

tel. 505 267 252
magda.bielonko@wp.pl

Zadzwoń do adwokata