...

Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

Prawo rodzinne Białystok. Adwokat do spraw rodzinnych

Kancelaria prawa rodzinnego w Białymstoku

Prawo rodzinne jest obszarem prawa, który dotyczy relacji rodzinnych, małżeństwa, rozwodów, opieki nad dziećmi, alimentów, adopcji i innych kwestii związanych z rodziną. Kancelaria adwokacka adwokat Magdaleny Bielonko – Kierasińskiej, specjalizująca się w prawie rodzinnym, oferuje wsparcie i profesjonalne usługi prawne w tych obszarach. Rola adwokata w sprawach rodzinnych jest niezwykle istotna, ponieważ pomaga klientom w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawnych, reprezentuje ich interesy przed sądem i dąży do osiągnięcia sprawiedliwego i satysfakcjonującego rozwiązania.

Adwokat do spraw rodzinnych

Nasza kancelaria adwokacka, z wieloletnim doświadczeniem w prawie rodzinnym, doskonale rozumie delikatność i emocjonalne aspekty związane z takimi sprawami. Adwokat Magdalena Bielonko – Kierasińska specjalizuje się w zapewnianiu kompleksowej pomocy prawniczej w różnych sprawach rodzinnych. Oferujemy naszym klientom profesjonalne doradztwo, indywidualne podejście i skuteczną reprezentację przed sądem.

Nasze usługi prawne obejmują szeroki zakres kwestii rodzinnym, między innymi:

1. Rozwody: Pomagamy naszym klientom w procesie rozwodu, zapewniając kompleksowe doradztwo, mediacje, negocjacje w sprawie podziału majątku, ustalania alimentów, opieki nad dziećmi i innych związanych z rozwodem kwestii.

2. Opieka nad dziećmi i ustalenie miejsce pobytu dzieci: Zapewniamy wsparcie w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi, ustalania kontaktów z dziećmi, zmiany orzeczeń sądowych dotyczących opieki, alimentów oraz innych związanych z dziećmi spraw.

3. Alimenty: Pomagamy w ustalaniu wysokości alimentów, dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych oraz modyfikacji zobowiązań alimentacyjnych.

4. Porozumienia o rozdzielności majątkowej, podziału majątku: Doradzamy i pomagamy klientom w sporządzaniu i negocjowaniu porozumień w sprawach dotyczących podziału majątku w przypadku rozwodów lub separacji.

Nasze podejście w sprawach rodzinnych opiera się na empatii, zrozumieniu i poszanowaniu potrzeb naszych klientów. Przykładamy dużą wagę do rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy i skoncentrowany na dobrostanie rodziny, szczególnie dzieci. Rola adwokata w sprawach rodzinnych jest niezwykle istotna i obejmuje szeroki zakres zadań. Adwokat pełni rolę doradcy, reprezentanta i obrońcy praw klienta w procesach związanych z prawem rodzinnym.

Usługi kancelarii w zakresie prawa rodzinnego

Doradztwa prawnego: Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym udziela klientom fachowej porady prawnej. Pomaga w zrozumieniu skomplikowanych przepisów prawa rodzinnego, omawia możliwe konsekwencje prawne i doradza najlepsze strategie postępowania. Adwokat wspiera klienta w podejmowaniu informowanych decyzji i dąży do osiągnięcia korzystnych rezultatów.

Reprezentacji przed sądem: Adwokat jest odpowiedzialny za reprezentowanie klienta przed sądem w sprawach rodzinnych. Przedstawia argumenty i dowody mające na celu przekonanie sądu do przyjęcia stanowiska zgodnego z interesem klienta. Adwokat prowadzi negocjacje z drugą stroną lub jej przedstawicielem prawnym w celu osiągnięcia porozumienia, a w przypadku konieczności, reprezentuje klienta na rozprawach sądowych.

Przygotowania dokumentów i wniosków: Adwokat przygotowuje niezbędne dokumenty i wnioski w imieniu klienta. Może to obejmować wnioski o rozwód, separację, ustalenie opieki nad dziećmi, alimenty, podział majątku i inne związane z prawem rodzinnym dokumenty. Adwokat dba o prawidłowe wypełnienie dokumentów, zapewniając kompletność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Mediacji i negocjacji: Adwokat często pełni rolę mediatora, dążąc do rozwiązania sporu drogą mediacji lub negocjacji między stronami. Próbuje osiągnąć porozumienie z drugą stroną w sposób pokojowy i zgodny z interesem klienta. Adwokat wykorzystuje swoje umiejętności negocjacyjne i wiedzę prawną, aby znaleźć rozwiązania, które zadowolą obie strony.

Ochrony praw klienta: Adwokat w sprawach rodzinnych ma za zadanie ochronę praw i interesów swojego klienta. Monitoruje procesy sądowe, dba o przestrzeganie zasad proceduralnych i zapewnia, że klient jest traktowany uczciwie. Adwokat reprezentuje klienta w trudnych sytuacjach, dbając o zachowanie równowagi emocjonalnej i zapewnienie, że klient ma pełne zrozumienie swoich praw i obowiązków.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Napisz tutaj lub zadzwoń.

Telefon: 505 267 252
Email: magda.bielonko@wp.pl

Chętnie udzielimy odpowiedzi i umówimy spotkanie.

Zadzwoń do adwokata