...

Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

W CZYM MOGĘ CI POMÓC?

Świadczę profesjonalną pomoc i obsługę prawną w zakresie:

PRAWA
CYWILNEGO I RZECZOWEGO

 • wezwanie do zapłaty
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • zasiedzenie
 • ochrona własności
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • naruszenie posiadania
 • ochrona dóbr osobistych
 • ekmisja, opróżnienie lokalu mieszkalnego
 • najem, dzierżawa
 • sprzedaż, darowizna, dożywocie
 • umowy o dzieło, zlecenie
 • roboty budowlane

PRAWA
RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

 • rozwód
 • separacja
 • zniesienie separacji
 • alimenty
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie kontaktów
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej

PRAWA
KARNEGO, WYKROCZEŃ, KARNOSKARBOWEGO

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona przed sądem
 • reprezentacja pokrzywdzonego
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • wyrok łączny
 • zatarcie skazania
 • warunkowe umorzenie postępowania
 • dobrowolne poddanie się karze

PRAWA
SPADKOWEGO

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • testament
 • przyjęcie spadku
 • odrzucenie spadku
 • zrzeczenie się dziedziczenia

POSTĘPOWANIA
WYKONAWCZEGO

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • odwołanie przerwy w karze
 • odwołanie odroczenia wykonania kary
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

PRAWA
GOSPODARCZEGO

 • wezwania do zapłaty
 • sprawy o zapłatę
 • obsługa prawna przedsiębiorców
 • windykacja należności
 • reprezentacja przedsiębiorców

PRAWA
ADMINISTRACYJNEGO

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • zażalenia na postanowienia

POSTĘPOWANIA
EGZEKUCYJNEGO

 • wniosek o wszczęcie egzekucji
 • windykacja należności
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • zawieszenie egzekucji
 • ograniczenie egzekucji

PRAWA PRACY
i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych
 • odwołania od decyzji ZUS
 • odwołania od decyzji KRUS
 • wypadek przy pracy
 • emerytura
 • renta
 • umowa o pracę na okres próbny

PRAWA
MEDYCZNEGO

 • reprezentacja przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • błędy medyczne

OBSŁUGA
PRAWNA

 • obsługa przedsiebiorców

Zadzwoń lub napisz, a znajdziemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

Zadzwoń do adwokata