MAGDALENA BIELONKO | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT MAGDALENY BIELONKO

świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie:

PRAWA
CYWILNEGO I RZECZOWEGO

 • wezwanie do zapłaty
 • o zapłatę
 • o odszkodowanie
 • o zadośćuczynienie
 • o zasiedzenie
 • o ochronę własności
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o rozgraniczenie nieruchomości
 • o naruszenie posiadania
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego

PRAWA
RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

 • o rozwód
 • o separację
 • o zniesienie separacji
 • o alimenty
 • o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • o podział majątku wspólnego małżonków
 • o ustalenie  kontaktów
 • o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów z dzieckiem
 • o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • o ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • o rozwiązanie przysposobienia
 • o unieważnienie uznania dziecka
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej

PRAWA
KARNEGO, WYKROCZEŃ, KARNOSKARBOWEGO

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
 • reprezentacja pokrzywdzonego
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • wyrok łączny
 • zatarcie skazania

PRAWA
SPADKOWEGO

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o zachowek

POSTĘPOWANIA
WYKONAWCZEGO

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • odwołanie przerwy w karze
 • odwołanie odroczenia wykonania kary
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

PRAWA
GOSPODARCZEGO

 • wezwania do zapłaty
 • sprawy o zapłatę
 • obsługa prawna przedsiębiorców

PRAWA
ADMINISTRACYJNEGO

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • odwołania i skargi administracyjne

POSTĘPOWANIA
EGZEKUCYJNEGO

 • wniosek o wszczęcie egzekucji
 • pomoc prawna w windykacji należności

PRAWA PRACY
i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych
 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS

PRAWA
MEDYCZNEGO

 • reprezentacja przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Bielonko - Kierasińskiej
Białystok, ul. ­Św. Rocha 10 lok. 101

tel. 505 267 252
magda.bielonko@wp.pl

© Gogler.pl 2015r.