MAGDALENA BIELONKO | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT MAGDALENY BIELONKO

świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie:

PRAWA
CYWILNEGO I RZECZOWEGO

  • wezwanie do zapłaty
  • o zapłatę
  • o odszkodowanie
  • o zadośćuczynienie
  • o zasiedzenie
  • o ochronę własności
  • o ustanowienie drogi koniecznej
  • o rozgraniczenie nieruchomości
  • o naruszenie posiadania
  • o ochronę dóbr osobistych
  • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
  • o opróżnienie lokalu mieszkalnego

PRAWA
RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

  • o rozwód
  • o separację
  • o zniesienie separacji
  • o alimenty
  • o podwyższenie lub obniżenie alimentów
  • o podział majątku wspólnego małżonków
  • o ustalenie  kontaktów
  • o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów z dzieckiem
  • o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
  • o ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • o unieważnienie małżeństwa
  • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
  • o rozwiązanie przysposobienia
  • o unieważnienie uznania dziecka
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej

PRAWA
KARNEGO, WYKROCZEŃ, KARNOSKARBOWEGO

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
  • reprezentacja pokrzywdzonego
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
  • wyrok łączny
  • zatarcie skazania

PRAWA
SPADKOWEGO

  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o dział spadku
  • o zachowek

POSTĘPOWANIA
WYKONAWCZEGO

  • odroczenie wykonania kary
  • przerwa w karze
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • odwołanie przerwy w karze
  • odwołanie odroczenia wykonania kary
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary
  • wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

PRAWA
GOSPODARCZEGO

  • wezwania do zapłaty
  • sprawy o zapłatę
  • obsługa prawna przedsiębiorców

PRAWA
ADMINISTRACYJNEGO

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • odwołania i skargi administracyjne

POSTĘPOWANIA
EGZEKUCYJNEGO

  • wniosek o wszczęcie egzekucji
  • pomoc prawna w windykacji należności

PRAWA PRACY
i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  • sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy
  • sprawy o odszkodowanie
  • sprawy o wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych
  • odwołania od decyzji ZUS i KRUS

PRAWA
MEDYCZNEGO

  • reprezentacja przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Magdalena Bielonko - Kierasińskiej
Białystok, ul. ­Św. Rocha 10 lok. 101

tel. 505 267 252
magda.bielonko@wp.pl

© Gogler.pl 2015r.