...

Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

Sprawy o zadośćuczynienie

Sprawy o zadośćuczynienie

Autor: Magdalena Bielonko – Kierasińska, 27 kwietnia 2023

Zadośćuczynienie to jedna z form rekompensaty, która ma na celu zrekompensowanie szkody lub krzywdy wyrządzonej innej osobie. W polskim prawie, zadośćuczynienie jest uregulowane w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zadośćuczynienie może być przyznane za szkodę niemajątkową. Szkoda niemajątkowa to szkoda, która nie jest związana z wydatkami finansowymi, ale wynika z naruszenia praw osoby, np. naruszenie prywatności lub dobrej reputacji, uszczerbku na zdrowiu.

Żądanie zadośćuczynienia przez sąd jest możliwe po złożeniu pozwu przez osobę poszkodowaną. Pozew musi zawierać precyzyjny opis zdarzenia, w ramach której osoba poszkodowana doznała szkody oraz wysokość żądanego zadośćuczynienia.

Sąd dokonuje oceny szkody i może przyznać zadośćuczynienie w wysokości uzasadnionej przez dowody przedstawione przez stronę poszkodowaną. Wartość zadośćuczynienia może być ustalona na różne sposoby. W niektórych przypadkach sądy korzystają z porównań z wcześniejszymi wyrokami, podobnymi sytuacjami lub statystykami. W innych przypadkach sądy korzystają z informacji na temat poniesionej szkody i jej wpływu na życie poszkodowanej osoby.

Koszty zadośćuczynienia mogą być bardzo zróżnicowane i mogą sięgać od niskich kwot do setek tysięcy złotych. Kwota zadośćuczynienia zwykle zależy od powagi szkody i wpływu, jaki wywarła na osobę poszkodowaną. Sądy mogą również uwzględniać koszty związane z leczeniem i rehabilitacją oraz koszty utraconych dochodów.

W przypadku, gdy strona wyrządzająca szkodę nie jest w stanie zapłacić zadośćuczynienia, osoba poszkodowana może zwrócić się do komornika w celu odzyskania należności. W takiej sytuacji, komornik może dokonać egzekucji majątku wierzyciela.

Adwokat odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach o zadośćuczynienie. Osoba poszkodowana lub pozwana o wyrządzenie szkody może skorzystać z pomocy adwokata w procesie sądowym.
Adwokat Magdalena Bielonko – Kierasińska reprezentująca osoby poszkodowane może pomóc w złożeniu pozwu oraz w uzyskaniu odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia. Adwokat Białystok może również pomóc w zbieraniu dowodów i dokumentów, które umożliwią uzasadnienie żądań klienta.

W przypadku osoby pozwanej o wyrządzenie szkody, adwokat może pomóc w obronie swojego klienta i zapewnieniu, że żądania poszkodowanego są uzasadnione. Adwokat może również pomóc w negocjacjach z oskarżonym w celu uzyskania porozumienia i uniknięcia procesu sądowego.

Rola adwokata polega również na reprezentowaniu swojego klienta w sądzie i przedstawianiu jego argumentów i dowodów. Adwokat może również pomóc w przygotowaniu zeznań i dokumentów oraz w przeprowadzeniu przesłuchań świadków.

Podsumowując, adwokat ma kluczową rolę w sprawach o zadośćuczynienie. Dzięki jego pomocy osoba poszkodowana może uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie lub obronę swoich interesów w procesie sądowym. Adwokat Białystok – Kancelaria Adwokacka Magdalena Bielonko – Kierasińska zaprasza do kontaktu w sprawach o zadośćuczynienie.

Zadzwoń do adwokata