Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

Kontakt z dzieckiem w przypadku rozwodu lub separacji rodziców

Kontakt z dzieckiem w przypadku rozwodu lub separacji rodziców

Autor: Magdalena Bielonko – Kierasińska, 11 kwietnia 2023

Kontakty z dzieckiem to ważna kwestia w przypadku rozwodu lub separacji rodziców. Dziecko ma prawo do utrzymywania kontaktu z oboma rodzicami, a rodzice powinni działać w najlepszym interesie dziecka. Często zdarza się jednak, że rodzice nie są w stanie uzgodnić wzajemnie warunków kontaktu, co prowadzi do sporów i konieczności podjęcia kroków prawnych.

Adwokat Magdalena Bielonko – Kierasińska jest osobą, która może pomóc w rozwiązaniu sporów dotyczących kontaktów z dzieckiem. Adwokat Białystok może reprezentować jedną ze stron lub działać jako mediator w celu znalezienia porozumienia między rodzicami. W każdym przypadku jego rolą jest ochrona praw dziecka i znalezienie rozwiązania, które będzie odpowiadało jego najlepszemu interesowi.

Adwokat może pomóc rodzicom w następujący sposób:
1. Doradztwo prawne – adwokat może doradzić rodzicom, jakie prawa przysługują im w kwestii kontaktów z dzieckiem oraz jakie są ich obowiązki.
2. Reprezentacja – adwokat może reprezentować jednego z rodziców w postępowaniu sądowym. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie może lub nie chce reprezentować się samodzielnie, adwokat będzie miał prawo do podejmowania działań w imieniu tej osoby.
3. Mediacja – adwokat może pomóc w mediacji między rodzicami, mającej na celu osiągnięcie porozumienia w kwestii kontaktów z dzieckiem. Mediacja to alternatywny sposób rozwiązania sporów, który może prowadzić do znalezienia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

W przypadku sporów o kontakty z dzieckiem, adwokat może pomóc rodzicom w ustaleniu takich kwestii jak:
1. Częstotliwość kontaktów – adwokat może pomóc w ustaleniu, jak często dziecko będzie utrzymywało kontakt z każdym z rodziców. Może też pomóc w ustaleniu harmonogramu kontaktów, który będzie odpowiadał potrzebom dziecka i możliwościom obu rodziców.
2. Miejsce kontaktów – adwokat może pomóc w ustaleniu, gdzie będą odbywały się kontakty z dzieckiem. Może też pomóc w ustaleniu, czy kontakty będą odbywały się w domu jednego z rodziców, czy też w miejscu publicznym.
3. Warunki kontaktów – adwokat może pomóc w ustaleniu warunków, na jakich będą odbywały się kontakty z dzieckiem.

W celu uzyskania kontaktów z dzieckiem, adwokat Magdalena Bielonko – Kierasińska może pomóc w złożeniu wniosku do sądu o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W takim wniosku powinny być zawarte szczegóły dotyczące czasu, jaki rodzic chce spędzać z dzieckiem, miejsca, gdzie kontakt będzie miał miejsce, a także informacje o sposobie transportu dziecka. Adwokat będzie miał do dyspozycji cały arsenał narzędzi procesowych, dzięki którym będzie mógł pomóc swojemu klientowi w uzyskaniu wymarzonego celu.

W toku procesu sądowego, adwokat będzie reprezentował swojego klienta na każdym etapie. Będzie brał udział w posiedzeniach sądu, przedstawiał argumenty na rzecz swojego klienta oraz bronił jego interesów. Adwokat może również pomóc w przeprowadzeniu negocjacji między stronami, co w przypadku uzyskania porozumienia, pozwoli na uniknięcie procesu sądowego.

Jednym z najważniejszych aspektów roli adwokata w sprawie o kontakty z dzieckiem jest dbałość o dobro dziecka. Adwokat powinien kierować się zasadą, że najważniejszym jest dobro dziecka, a jego interesy powinny być zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego adwokat będzie dbał o to, by ustalenie kontaktów z dzieckiem było w pełni zgodne z jego potrzebami i interesami.

Podsumowując, kontakty z dzieckiem to kwestia, która może być bardzo emocjonalna i trudna dla wszystkich stron. Adwokat może odegrać istotną rolę w pomocy swojemu klientowi w uzyskaniu czasu spędzanego z dzieckiem oraz w zapewnieniu dobrych warunków życia dla niego. Jednakże, adwokat musi kierować się zasadą, że dobro dziecka jest najważniejsze. Nasza Kancelaria adwokacka w Białymstoku od wielu lat zajmuje się sprawami o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Zadzwoń do adwokata