Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

Czy warto starać się o dozór elektroniczny?

Czy warto starać się o dozór elektroniczny?

Autor: Magdalena Bielonko – Kierasińska, 15 maja 2023

Dozór elektroniczny to coraz popularniejsza forma odbywania kary pozbawienia wolności, która polega na monitorowaniu osoby skazanej za pomocą specjalnego urządzenia. W porównaniu z tradycyjnym odbywaniem kary w więzieniu, dozór elektroniczny jest znacznie mniej rygorystyczny i pozwala osobie skazanej na pewną autonomię i wolność. Jednak czy warto starać się o tę formę kary?

Zdecydowanie tak, jeśli istnieje taka możliwość. Po pierwsze, dozór elektroniczny pozwala uniknąć pobytu w więzieniu, co dla wielu osób jest trudnym doświadczeniem. Więzienie to środowisko pełne stresu, niebezpieczeństw i ryzyka, które może być traumatyczne dla psychiki człowieka. Z kolei dozór elektroniczny umożliwia osobie skazanej pozostanie w swoim domu lub innym wyznaczonym miejscu i kontynuowanie swojego życia w sposób, który jest bardziej podobny do tego, który znał przed karą.

Po drugie, dozór elektroniczny może być korzystny dla procesu resocjalizacji osoby skazanej. Dzięki temu, że ta forma kary umożliwia zachowanie większej autonomii i wolności, osoba skazana ma szansę na powrót do społeczeństwa i nauczenie się samodyscypliny i odpowiedzialności. Ponadto, możliwość pozostawania w swoim domu i prowadzenia codziennych czynności może wpłynąć pozytywnie na stan psychiczny osoby skazanej i pozwolić na lepsze dostosowanie się do życia po odbyciu kary.

Po trzecie, dozór elektroniczny może być korzystny także dla bliskich osoby skazanej. Osoby te nie muszą być oddzielone od osoby skazanej przez długi czas, co może być dla nich bardzo trudne. Dzięki dozorowi elektronicznemu, osoba skazana może pozostać w swoim domu, co pozwala na utrzymywanie kontaktu z rodziną i bliskimi.

Jednak warto pamiętać, że dozór elektroniczny to nie jest dla każdego. Oczywiście, dozór elektroniczny nie jest dla każdego. Wymaga on przestrzegania określonych zasad i nakazów, a także odpowiedzialności i samokontroli. W przypadku łamania zasad, kara może zostać zmieniona na bardziej rygorystyczną formę, jaką jest odbywanie kary w więzieniu.

Podsumowując, decyzja o ubieganiu się o dozór elektroniczny powinna być uzależniona od konkretnych okoliczności i sytuacji danej osoby skazanej. Jeśli istnieje taka możliwość, warto rozważyć tę formę kary jako alternatywną dla pobytu w więzieniu.

Zadzwoń do adwokata