Magdalena Bielonko – Kierasińska | tel. 505 267 252 | magda.bielonko@wp.pl

Czy orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie jest dobrym rozwiązaniem niż rozwód z orzekaniem o winie?

Czy orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie jest dobrym rozwiązaniem niż rozwód z orzekaniem o winie?

Autor: Magdalena Bielonko – Kierasińska, 14 maja 2023

Współcześnie, rozwód jest częstym wyjściem z nieudanego małżeństwa. Jednym z ważnych aspektów, które trzeba rozważyć w trakcie decyzji o rozwodzie, jest wybór między rozwodem z orzekaniem o winie a rozwodem bez orzekania o winie. W tym tekście omówimy, czy rozwód bez orzekania o winie jest lepszy niż rozwód z orzekaniem o winie, a także jaką rolę w takiej sytuacji odgrywa adwokat.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie oznacza, że jedno z małżonków jest uznane za winne rozpadu małżeństwa. Zazwyczaj jest to wynik zdrady, przemoc fizyczna lub psychiczna, alkoholizm lub narkomania, lub brak wsparcia finansowego dla rodziny. Rozwód z orzekaniem o winie jest bardziej skomplikowany i wymaga udowodnienia, że zachowanie jednego z małżonków było bezpośrednią przyczyną rozpadu małżeństwa.

Zalety rozwodu z orzekaniem o winie

Jedną z zalet rozwodu z orzekaniem o winie jest to, że jest to wybór dla osoby, która jest ofiarą złego traktowania ze strony partnera. W wyniku rozwodu z orzekaniem o winie, małżonek ma większe szanse na uzyskanie alimentów.

Rozwód z orzekaniem o winie może również pomóc w ujawnieniu i zdemaskowaniu winnego, a to może być ważne, zwłaszcza w przypadku zdrady czy przemocy domowej. To może pomóc ofierze osiągnąć poczucie zadośćuczynienia, a także poczucie, że ujawnienie prawdy jest ważne.

Wady rozwodu z orzekaniem o winie

Jedną z wad rozwodu z orzekaniem o winie jest to, że proces rozwodowy jest dłuższy, bardziej skomplikowany i kosztowny. Aby udowodnić winę jednego z małżonków, potrzebne są świadectwa i dowody, co może przedłużyć proces rozwodowy i zwiększyć koszty, zwłaszcza w przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w sprawie innych warunków rozwodu.

Rozwód z orzekaniem o winie może również prowadzić do niepotrzebnych konfliktów i wrogości między małżonkami, co w dalszej perspektywie może prowadzić do zwiększonego stresu, a nawet depresji u dzieci.

Rozwód bez orzekania o winie to opcja, którą coraz więcej par wybiera, aby zakończyć swoje małżeństwo. Taki rodzaj rozwodu również ma swoje wady i zalety, które warto dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Zalety rozwodu bez orzekania o winie

W porównaniu z rozwodem z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie jest zwykle prostszy, krótszy i mniej skomplikowany. Nie ma potrzeby udowadniania, kto był winny rozpadu małżeństwa, co zmniejsza napięcia i konflikty między małżonkami. Dlatego proces rozwodowy bez orzekania o winie jest zwykle tańszy i mniej stresujący.

Rozwód jest zawsze trudny dla dzieci, ale rozwód bez orzekania o winie może zmniejszyć negatywne skutki rozwodu dla dzieci. Dzieci nie muszą być świadkami napięć i wojen między rodzicami, a rodzice nie muszą wybierać między opowiadaniem się po jednej ze stron. Zamiast tego, rodzice mogą skupić się na zapewnieniu dzieciom stałego wsparcia emocjonalnego i finansowego.

Rozwód bez orzekania o winie może być lepszy dla małżeństw, które chcą zakończyć swoje małżeństwo w przyjaznej atmosferze. Może to być ważne, jeśli małżonkowie chcą zachować kontakt w przyszłości, np. dla dobra dzieci. Dlatego rozwód bez orzekania o winie może być dobrym wyborem dla par, które chcą pozostać w dobrych relacjach.

Wady rozwodu bez orzekania o winie

Jedną z najważniejszych wad rozwodu bez orzekania o winie jest brak zadośćuczynienia dla ofiary. Kiedy małżeństwo rozpada się z powodu niewierności, przemocy w rodzinie lub zaniedbań, ofiara często czuje się niesprawiedliwie potraktowana. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, nie ma żadnej formalnej kary dla sprawcy, co może powodować frustrację i ból dla ofiary

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie, to strona winna ponosi konsekwencje swojego postępowania. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, nie ma takiego mechanizmu, co oznacza, że obie strony zostaną traktowane równo. To oznacza, że ofiara przemocy domowej lub zaniedbań finansowych może nie otrzymać żadnego dodatkowego wsparcia finansowego, mimo że jest to potrzebne.

Bez określenia winnego strona nie otrzymuje ostrzeżenia ani szansy na poprawę. Gdy nie ma konsekwencji, sprawca może powtórzyć swoje błędy w przyszłych związkach. To oznacza, że rozwód bez orzekania o winie może skłonić do powtórzenia tych samych błędów w przyszłości.

Rozwód bez orzekania o winie może prowadzić do sytuacji, w której małżonkowie nie muszą analizować przyczyn swojego rozstania. Bez wykazania winy, małżonkowie mogą po prostu uważać, że ich małżeństwo nie miało szans na przetrwanie.

Każda ze spraw posiada swoje wady i zalety, a każdy z małżonków powinien zastanowić się nad najlepszą dla niego opcją rozstania.

Zadzwoń do adwokata